หม้อฟีด อาหารทางสายยาง
HAPPY FEED
ใช้ทดแทนถุงให้อาหาร

หม้อฟีด feed อาหารทางสายยาง ใช้แทนถุงให้อาหารเหลว ประหยัดค่าใช้จ่ายสะอาด ปลอดภัย ใช้ได้ตลอดชีวิต ลดปริมาณขยะล้นเมือง ช่วยโลกกันคะ “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ลดโลกร้อน”

หม้อฟีด อาหารทางสายยาง
หม้อฟีด อาหารทางสายยาง

วิดีโอสาธิตการใช้งานหม้อฟีด อาหารทางสายยาง